پرینت

سامانه آریا تهران

نوشته شده توسط روابط عمومی. ارسال شده در اخبار

سامانه رسمی مجتمع پزشکان آریا تهران با خدماتی متفاوت راه اندازی شد.

برخی از خدمات سامانه :

  • مقالات پزشکی
  • مراقبت از پوست
  • مطالب و دستاوردهای روز علم جراحی پلاستیک
  • رزواسیون آنلاین (تعیین وقت ویزیت)
  • و ...

امیدواریم تا با استفاده از این سامانه ارتباط نزدیکی میان مراجعان، مخاطبان و پزشکان برقرار نماییم.